Nyt fra Menighedsrådet

Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker består af:

Vester Hæsinge

Formand: Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2814 2485 e-mail: g.klein@live.dk

Kirkeværge V. Hæsinge: Ellen M. Pedersen, Lindevej 18, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2514 1193/6263 1706 e-mail: Lindevej18vh@gmail.com

Kasser: Eva Andresen, Vestergade 43, 5672 Broby, tlf.: 20660200 e-mail: eva@vhm.as

Anastassia Andersen, Birkevej 47, 5672 Broby tlf.: 61674352 e-mail: anch77@mail.com

Jens Lund, Birkevej 17 A1, 5672 Broby tlf.: 42190605 e-mail: jk.lund@outlook.dk

Suppleant: Ulla Andersen Ploug, Horseballevej 17, 5672 Broby, tlf.: 26805966 e-mail: ulla.a.ploug@gmail.com

Sandholts Lyndelse

Næstformand: Charlotte Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby e-mail  weber@mail123.dk

Kirkeværge Sandholts Lyndelse: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 e-mail: k.j.fristoft@gmail.com

Kontaktperson: Charlotte Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby

Lina McQuillan, Rishøjvej 2, S.L. 5672 Broby, tlf.: 4023 2275/6263 2266 e-mail: lina@mcquillan.dk

Suppleant: Catrine Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby

Sognepræst Eva Ladefoged, Birkevej 16, 5672 Broby, tlf.: 62631009 email: evl@km.dk; er født medlem af menighedsrådet.

Suppleanterne deltager også i Rådsmøderne.

Nyt fra Menighedsrådet:

Meddelelser fra menighedsrådet Kommende menighedsrådsmøder i 2024

7. februar, 12. marts, 17. april, 21. maj

Alle møder er offentlige.

Alle møder afholdes i konfirmandstuen kl. 19.00

Kommende dagsordner kan læses her:

Næste Dagsorden kommer her til mødet d. 17.april

Menighedsmøde 17. april

Beslutningsreferater fra menighedsrådsmøderne kan du læse herunder:

Beslutningsreferat 19. marts

Referat d. 7. februar 2024

Referat fra menighedsrådsmøde d. 4. januar 2024

Referat for menighedsrådsmøde november 2023

Beslutningsreferat for menighedsrådsmøde i Vester Hæsinge Præstegård tirsdag 19

Referat 15. aug. 2023

Referat juni 2023

Referat maj 2023

Referat April 2023

Referat marts 2023

Referat februar 2023

Referat januar 2023

Referat december 2022

Referatdagsordenkonstituering231122

Referatdagsorden 2. november

Referatdagsorden121022

Refekstraordinærtmøde 041022

ReferatDagsorden140922

Referatdagsorden010222

Referatdagsorden060122

Referat konstituerings møde 231121

Referatdagsorden031121

Referatdagsorden121021

Referatdagsorden260521

Referatdagsorden060521

Referatdagssorden230321

ReferatDagsorden101220

Konstituering af det nye menighedsråd valgt 2020

Referatdagsorden211020

Referatdagsorden230920

Referatdagsorden270820

Referatdagsorden250620

Referatdagsorden270520

Rådsmødet den 9.04.2019 læs

Referat af dagsorden110619

Referatdagsorden190919

Referatdagsorden141119

Referatdagsorden221119

Referat af dagsorden220120

Referat dagsorden190220