Menighedsrådet

Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker består af:

Vester Hæsinge

Kirkeværge V. Hæsinge: Ellen M. Pedersen, Lindevej 18, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2514 1193/6263 1706 email: Lindevej18vh@gmail.com

Kasserer: Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2814 2485 email: g.klein@live.dk

Kontaktperson: Eva Andresen, Vestergade 43, 5672 Broby, tlf.: 20660200 email: eva@vhm.as

Anastassia Andersen, Birkevej 47, 5672 Broby tlf.: 61674352 email: anch77@mail.com

Ulla Andersen Ploug, Horseballevej 17, 5672 Broby, tlf.: 26805966 email: ulla.a.ploug@gmail.com

Suppleant: Jens Lund, Birkevej 17 A1, 5672 Broby tlf.: 42190605 email: jk.lund@outlook.dk

Sandholts Lyndelse

Formand: Lina McQuillan, Rishøjvej 2, S.L. 5672 Broby, tlf.: 4023 2275/6263 2266 email: lina@mcquillan.dk

Næstformand: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 email.: k.j.fristoft@email.dk

Kirkeværge Sandholts Lyndelse: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 email: k.j.fristoft@email.dk

Sekretær: Marijanne N. Hansen, Sinaivej 10, S.L. 5672 Broby, tlf.: 5328 0001/6264 1983 email: marijannehansen@outlook.com

Suppleant: Kaj Stengaard, Nørregade 8, 5672 Broby tlf.: 40403035 email: kajsoeko@gmail.com;

Sognepræst Eva Ladefoged, Birkevej 16, 5672 Broby, tlf.: 62631009 email: evl@km.dk; er født medlem af menighedsrådet.

Suppleanterne deltager også i Rådsmøderne.

Nyt fra Menighedsrådet:

Meddelelser fra menighedsrådet Kommende menighedsrådsmøder i 2021

 

Beslutningsreferater fra menighedsrådsmøderne kan du læse herunder:

Referatdagssorden 230321

ReferatDagsorden101220

Konstituering af det nye menighedsråd valgt 2020

Referatdagsorden211020

Referatdagsorden230920

Referatdagsorden270820

Referatdagsorden250620

Referatdagsorden270520

Rådsmødet den 9.04.2019 læs

Referat af dagsorden110619

Referatdagsorden190919

Referatdagsorden141119

Referatdagsorden221119

Referat af dagsorden220120

Referat dagsorden190220