Menighedsrådet

Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker består af:

Vester Hæsinge

Kirkeværge V. Hæsinge: Ellen M. Pedersen, Lindevej 18, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2514 1193/6263 1706 email: Lindevej18vh@gmail.com

Kasserer: Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2814 2485 email: g.klein@live.dk

Kontaktperson: Eva Andresen, Vestergade 43, 5672 Broby, tlf.: 20660200 email: eva@vhm.as

Anastassia Andersen, Birkevej 47, 5672 Broby tlf.: 61674352 email: anch77@mail.com

Ulla Andersen Ploug, Horseballevej 17, 5672 Broby, tlf.: 26805966 email: ulla.a.ploug@gmail.com

Suppleant: Jens Lund, Birkevej 17 A1, 5672 Broby tlf.: 42190605 email: jk.lund@outlook.dk

Sandholts Lyndelse

Formand: Lina McQuillan, Rishøjvej 2, S.L. 5672 Broby, tlf.: 4023 2275/6263 2266 email: lina@mcquillan.dk

Næstformand: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 email.: k.j.fristoft@email.dk

Kirkeværge Sandholts Lyndelse: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 email: k.j.fristoft@email.dk

Sekretær: Marijanne N. Hansen, Sinaivej 10, S.L. 5672 Broby, tlf.: 5328 0001/6264 1983 email: marijannehansen@outlook.com

Suppleant: Kaj Stengaard, Nørregade 8, 5672 Broby tlf.: 40403035 email: kajsoeko@gmail.com;

Sognepræst Eva Ladefoged, Birkevej 16, 5672 Broby, tlf.: 62631009 email: evl@km.dk; er født medlem af menighedsrådet.

Suppleanterne deltager også i Rådsmøderne.

Nyt fra Menighedsrådet:

Meddelelser fra menighedsrådet Kommende menighedsrådsmøder i 2023

Tirsdag d. 29. nov. 2022 – Onsdag d. 18. jan. 2023 – Tirsdag d. 21. feb.  – Tirsdag d. 18. april – Onsdag d. 21. juni – Tirsdag d. 19. sep.- Onsdag d. 11. okt. – Tirsdag d. 21. nov.

Alle møder afholdes i konfirmandstuen kl. 19.00

 

Beslutningsreferater fra menighedsrådsmøderne kan du læse herunder:

Referat december 2022

Referatdagsordenkonstituering231122

Referatdagsorden 2. november

Referatdagsorden121022

Refekstraordinærtmøde 041022

ReferatDagsorden140922

Referatdagsorden010222

Referatdagsorden060122

Referat konstituerings møde 231121

Referatdagsorden031121

Referatdagsorden121021

Referatdagsorden260521

Referatdagsorden060521

Referatdagssorden230321

ReferatDagsorden101220

Konstituering af det nye menighedsråd valgt 2020

Referatdagsorden211020

Referatdagsorden230920

Referatdagsorden270820

Referatdagsorden250620

Referatdagsorden270520

Rådsmødet den 9.04.2019 læs

Referat af dagsorden110619

Referatdagsorden190919

Referatdagsorden141119

Referatdagsorden221119

Referat af dagsorden220120

Referat dagsorden190220