Menighedsrådet

Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker består af:

Vester Hæsinge

Formand: Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2814 2485 e-mail: g.klein@live.dk

Kirkeværge V. Hæsinge: Ellen M. Pedersen, Lindevej 18, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2514 1193/6263 1706 e-mail: Lindevej18vh@gmail.com

Kasser: Eva Andresen, Vestergade 43, 5672 Broby, tlf.: 20660200 e-mail: eva@vhm.as

Anastassia Andersen, Birkevej 47, 5672 Broby tlf.: 61674352 e-mail: anch77@mail.com

Jens Lund, Birkevej 17 A1, 5672 Broby tlf.: 42190605 e-mail: jk.lund@outlook.dk

Suppleant: Ulla Andersen Ploug, Horseballevej 17, 5672 Broby, tlf.: 26805966 e-mail: ulla.a.ploug@gmail.com

Sandholts Lyndelse

Næstformand: Charlotte Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby e-mail  weber@mail123.dk

Kirkeværge Sandholts Lyndelse: Kristiina Fristoft, Sandholtsvej 15, 5672 Broby, tlf.: 40284178 e-mail: k.j.fristoft@gmail.com

Kontaktperson: Charlotte Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby

Lina McQuillan, Rishøjvej 2, S.L. 5672 Broby, tlf.: 4023 2275/6263 2266 e-mail: lina@mcquillan.dk

Suppleant: Catrine Weber Hansen Sinaivej 5 Sh Lyndelse 5672 Broby

Sognepræst Eva Ladefoged, Birkevej 16, 5672 Broby, tlf.: 62631009 email: evl@km.dk; er født medlem af menighedsrådet.

Suppleanterne deltager også i Rådsmøderne.

Nyt fra Menighedsrådet:

Meddelelser fra menighedsrådet kommende menighedsrådsmøder i 2024

(Orienteringsmøde 14. maj), 21. maj – 19. juni – 13. august

Alle møder er offentlige. Alle møder afholdes i konfirmandstuen kl. 19.00

Kommende dagsordner kan læses her:

Dagsorden 21. maj 2024

Beslutningsreferater fra menighedsrådsmøderne kan du læse herunder:

Beslutningsreferat 17. april

Beslutningsreferat 19. marts

Referat d. 7. februar 2024

Referat fra menighedsrådsmøde d. 4. januar 2024

Referat for menighedsrådsmøde november 2023

Beslutningsreferat 19. september 2023

Referat 15. aug. 2023

Referat juni 2023

Referat maj 2023

Referat April 2023

Referat marts 2023

Referat februar 2023

Referat januar 2023