Kirkernes personale & hvor henvender man sig.

Hvor henvender man sig.

Fødsel
En fødsel skal anmeldes hos Præsten inden for dage. Fødselsanmeldelse medbringes og eventuel omsorgs-og ansvarserklæring. Dertil forældrenes dåbsattester og Eventuelle vielsesattest.

Dåb og navngivelse
Et barn skal have navn Inden det er 6 mdr… Gammelt. Dåb bestilles hos Præsten – Hvor man ligeledes henvender sig ved navngivelse.

Vielse
Tidspunktet for Vielse aftales med Præsten (gerne i God tid). Prøvelsesattest fremskaffes forinden Vielsen ved henvendelse på rådhuset.

Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes Præsten, evt. Gennem bedemanden.

Gravsteder 
Ved spørgsmål vedrørende Gravsteder henvender man sig hos graveren (evt. hos kirkeværgen).

Personlig samtale med Præsten
Man kan altid henvende sig til Præsten, Hvis man ønsker personlig samtale. Præsten har tavshedspligt.

Kirkernes graver

Graver, Lene Caspersen og medhjælper Hanne Trier. Graverkontor i V.Hæsinge. Birkevej 21, 5672 Broby mobil 51 16 40 62 tlf: 62 63 29 22, mail: vh.kirkegaard@outlook.dk 

Kordegn

Mette Burild træffes på kirkekontoret Søndervej 10, baghuset, 5672 Broby

Supplerende oplysninger
Tlf. 40 15 09 74
Træffetid Ons. 10-13 og tors. 15-17 (torsdag kun på telefon)

Kirkesanger

Kirkesanger i V. Hæsinge Kirke: Mette Ingeborg Algren Sandbeck
Kirkesanger i Sh. Lyndelse Kirke: Mette Ingeborg Algren Sandbeck

Sandholts Lyndelse Kirke

Her finder du Sandholts Lyndelse Kirke:
Sandholt Lyndelse Kirke

Vester Hæsinge Kirke

Her finder du Vester Hæsinge Kirke:
Vester Hæsinge Kirke

Vester Hæsinge Præstegård

Her finder du Vester Hæsinge Præstegård
Vester Hæsinge Præstegård

Organist

Organist: Thomas Seindal Ingemansen

Provsten

Provst: Lars Ole Jonssen, Faaborg Provsti, Kanalvej 8 A, 5600 Faaborg Tlf. 62 17 73 02 mail ljo@km.dk

Sognepræst

Sognepræst Eva Ladefoged
Præstegården, Birkevej 16, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Tlf. 62 63 10 09 mobil 51 18 50 15 Mail  Evl@km.dk
Mandag er fridag.

Eksterne medarbejdere

Hjemmesiden: Bent Hansen , tlf: 24 41 45 80/62 63 14 54, mail:  palleshave12@gmail.com
Aktivitets udvalg: Anne Marie Schulz, tlf: 22 72 44 46/62 64 19 38, mail: schulz38@gmail.com