Valgforsamling/ menighedsrådsvalg 2020 mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 15 september 2020
19:00 - 20:30

Kategori


15. september
Valgforsamling/
menighedsrådsvalg
2020
Tirsdag den 15. september kl. 19.00
Konfirmandstuen V. Hæsinge Præstegård
Den 15. september 2020 afholdes menighedsrådsvalg.
Her vil kandidater til menighedsrådet opstilles,
præsentere sig og vælges ved en hemmelig
afstemning. Man vælges denne gang for en 2-årig
funktionsperiode.
I forbindelse med valget af medlemmer til menighedsrådet
for Vester Hæsinge sogn og Sandholts
Lyndelse sogn overgår vi til den nye platform, der
kaldes valgforsamling. Der skal vælges medlemmer
for en 2-årig funktionsperiode, 5 fra Vester
Hæsinge sogn, og 3 fra Sandholts Lyndelse sogn,
samt en suppleant fra hvert sogn.
Vi håber, at mange har lyst til at stille op som kandidater
til menighedsrådet og på den måde bidrage
til at påvirke kirkens rolle i lokalsamfundet. Vi
i menighedsrådet mener, vi har et fint samspil
med foreninger og institutioner i lokalområdet, og
er taknemmelige for den opbakning til kirkelige
aktiviteter, som vi oplever i vore 2 sogne. Vi ser
frem til at møde borgerne i det fremtidige kirkelige
arbejde.
Der serveres forfriskninger til mødet på valgforsamlingen.
Vel mødt den 15. september kl. 19.00 i
konfirmandstuen, Birkevej 16, V. Hæsinge
Menighedsrådet