V. Hæsinge Kirke kl. 9.00 Eva Ladfoged læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 3 juli 2022
9:00

Kategori


Morgensang og rundstykker
Datoerne er den 3. juli, den 31. juli
og den 28. august
I løbet af sommermånederne inviterer vi til tre
korte morgengudstjenester kl. 9.00 i V. Hæsinge
Kirke. Fælles for gudstjenesterne er, at når vi har
sunget den sidste morgensalme, går vi i præstegården
til kaffe og rundstykker.