V.Hæsinge Kirke kl. 9.00 Eva Ladefoged læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 11 juli 2021
9:00 - 9:30

Kategori


Morgensang og rundstykker
Vester Hæsinge Kirke kl. 9.00
med efterfølgende kaffe i præstegården!
Dato: den 13. juni, 11. juli og 29. august
I løbet af sommermånederne inviterer vi til tre
korte morgengudstjenester kl. 9.00 i V. Hæsinge
Kirke. Fælles for gudstjenesterne er, at når vi har
sunget den sidste morgensalme, går vi i præstegården
til kaffe og rundstykker