V. Hæsinge Kirke kl. 16.00 Alle Helgen Eva Ladefoged mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 1 november 2020
16:00 - 16:45

Kategori


Alle Helgensgudstjeneste
Søndag den 1. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke
Gudstjenesten på den første søndag i november
har navnet Alle Helgens Søndag.
Det er en søndag, hvor vi i særlig grad mindes de,
der er døde. Gennem musik, salmer, bønner, læsninger
og prædiken skaber gudstjenesten plads til
at mindes og sørge over dem, vi har mistet, og
samtidig takke for det liv, vi fik lov at dele med
dem. Under gudstjenesten nævnes navnene på
alle begravede og bisatte fra vore to kirker, siden
sidste Alle Helgen. Der sendes invitation ud til de
pårørende, men alle er hjerteligt velkommen. Der
bliver mulighed for at tænde et lys i ”Livets dans”.
Tværfløjtenisten Klaus Thormann medvirker ved
gudstjenesten.