V.Hæsinge Kirke kl. 10.30 Krybbespil v/ juniorkonfirmanderne mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 30 november 2019
10:30 - 11:30

Kategori


Juniorkonfirmander
At være juniorkonfirmand er et tilbud til de børn,
der går i 3. kl. eller tilsvarende alder, om at lære
kirken bedre at kende.
Ved juniorkonfirmandundervisningen er der plads
til alle slags overvejelser over tilværelsen, og her
møder børnene præster, der kan masser af gode
fortællinger om livet, om verden og om Gud.
Der leges, hygges, fortælles, undervises, synges,
filosoferes, dramatiseres m.m. og børnene inviteres
til to gudstjenester, som de selv er med til
at forme.
Forløbet er et samarbejde mellem sognene i Sdr.
Broby, Nr. Broby, V. Hæsinge og Sh. Lyndelse.
Det er præsterne Anette Agersnap, Sanne Hvorslev
og Eva Ladefoged, der står for undervisningen,
og den vil foregå i kirkerne og præstegårdene.
Sognenes tre præster samarbejder om forløbet
sådan, at i september måned, mødes børnene én
gang ugentligt i Sdr. Broby Kirke og Præstegård.
Der rundes af med en høstgudstjeneste søndag
den 29. september kl. 10.15 i Sdr. Broby Kirke.

I oktober er der planlagt en hel dag, lørdag den
26. oktober med undervisning fra kl. 10.00 –
15.00 i Nr. Broby Kirke og Præstegård.
I november er det ligeledes en lørdag, vi mødes
den 23. november kl. 10.00 – 15.00 i V. Hæsinge
Kirke og Præstegård. Der afsluttes med
krybbespil i V. Hæsinge Kirke lørdag den 30.
november kl. 10.30.
Til høstgudstjenesten og krybbespillet er alle
velkomne.