V. Hæsinge Kirke Alle Helgens dag kl.16.00 Eva Ladefoged læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 6 november 2022
16:00 - 16:45

Kategori


Alle Helgengudstjeneste
Cellist Filippa Westerberg
Søndag den 6. november kl. 16.00
Vester Hæsinge Kirke
Alle Helgens søndag er en dag, hvor vi i særlig
grad mindes de døde. Gennem musik, salmer,
bønner, læsninger og prædiken skaber gudstjenesten plads til at mindes og sørge over dem,
vi har mistet og samtidig takke for det liv, vi fik
lov at dele med dem. Under gudstjenesten nævnes navnene på alle begravede/bisatte fra vore
to kirker det seneste år. Alle er velkommen, og
der bliver mulighed for at tænde et lys i ”Livets
dans”. Medvirkende er cellist Filippa Westerberg
samt vor organist Thomas Ingemansen