Sønderjyllands genforening foredrag i X-Huset kl. 19.30 mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 20 februar 2020
19:30 - 21:00

Kategori


Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers
national strid, da man simpelthen delte Slesvig
midtover langs nutidens dansk-tyske grænse.
Den løsning havde man faktisk foreslået fra både
dansk og tysk side lige siden 1840’erne, men hver
gang gik det galt.
René Karpantschof fortæller delingstankens
overraskende historie med krig, der kunne være
undgået, og tragedier med familier, venskaber og
lokalsamfund, der brutalt blev splittet. Det var en
indviklet strid mellem den danske konges undersåtter,
hvor mange sønderjyder længe foretrak et
dansk-tysk blandingssamfund, indtil den moderne
danskhed fik folk til at vælge side.
Der er gratis entré, og der kan købes forfriskninger
i X-Husets Café! Alle er meget velkomne! Menighedsrådet.