Salmemaraton i Sh. Lyndelse Kirke – læs mere

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 20 oktober 2017
10:00 - 11:00

Kategori


Salme-maraton
Salmemaraton foregår på provstiplan, og her
er det planen at man kan nå rundt og besøge
provstiets 20 kirker og nå at synge 100 – 120
af salmebogens 792 salmer i løbet af 2017.
Man begynder med at høre lidt om kirkens
historie – særligt relateret til reformationen
– derefter synger man 5 – 6 salmer og hører
lidt om dem. Der sluttes af med en kop kaffe
i våbenhuset. Alt i alt en time.