PRÆSTEGÅRDSJORDEN TIL FORPAGTNING i V. HÆSINGE mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 9 juli 2019 until 26 aug 2019
0:00

Kategori


PRÆSTEGÅRDSJORDEN TIL FORPAGTNING i V. HÆSINGE
9,3 ha. agerjord ønskes bortforpagtet i en 5-årig periode
med begyndelse 1. januar 2020.

Arealet tilhører ejendommen Birkevej 14, V. Hæsinge og er beliggende ved denne.
Der medfølger betalingsrettigheder svarende til arealet og vederlaget herfor inkluderes i forpagtningssummen. Der vil derudover blive stillet krav om sikkerhedsstillelse for rettidig betaling af forpagtningsafgiften. Jagtret medfølger ikke. Der vil blive beregnet moms af forpagtningsafgiften.
Tilbud afgives i lukkede kuverter til formanden for Vester Hæsinge og Sanholts Lyndelse Pastoratråd Ellen Pedersen, Lindevej 18, Vester Hæsinge 5672 Broby senest 30.08.2019. kl. 12.00
yderlige oplysninger kan ligeledes indhentes på tlf. 62631706.
V. Hæsinge og Sanholts Lyndelse Pastoratråd forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud- herunder evt. at forkaste alle. Åbning af tilbuddene sker den 03.09. kl. 16 i konfirmandstuen i præstegården i V. Hæsinge, Birkevej 14, V. Hæsinge 5600 Broby