Nyt Kirkekor starter i Præstegården læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 13 september 2021
19:00 - 21:00

Kategori


Nyt kor etableres ved V. Hæsinge og Sh. Lyndelse kirker
Nyt kor etableres under den unge korleder, Jakob Horsbøl Andersen, som også er
organist ved Haarby kirke.
Jakob har i de seneste år ledet et blandet kor i Haarby og er samtidig organist i Haarby
kirke. Desuden studerer han flere discipliner på Kirkemusikskolen i Odense, og har selv
i mange år sunget i Det Fynske Kammerkor.
Udgangspunktet for repertoiret vil være bredt og spænde over højskolesange, lettere
klassiske og rytmiske stykker m.m. Der kræves ingen forudsætninger for at synge i kor,
blot lysten og glæden ved at synge er til stede.
Der er øve-aftener hver mandag aften kl. 19-21 i V. Hæsinge kirke (efterårsferie i uge
42 samt en lang juleferie).
Første øveaften mandag 13. sept. Kl. 19.00 i V. Hæsinge Præstegård. Det er gratis
at deltage.
Har du praktiske spørgsmål til koret, kontakt Lina McQuillan ( lina@mcquillan.dk – tlf.
40232275). Hvis spørgsmål vedr. repertoire, kontakt korleder Jakob Horsbøl Andersen
( horsboel94@gmail.com – tlf. 27598650). – Ellers vel mødt i præstegården 13. sept.
Menighedsrådet