“Glæden er fælles – K.E. Løgstrup” foredrag i X-Huset læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 14 oktober 2021
19:30 - 21:30

Kategori


”Glæden er fælles – K.E. Løgstrup”
ved adjunkt Peter Aaboe Sørensen
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
X-Huset, Birkevej 15 B, Vester Hæsinge
I vor sædvanlige livsudfoldelse er vi for det meste
optaget af at undersøge, HVAD livet er for at
kunne frembringe en række veldefinerede forklaringer.
Herved overses selve det AT livet overhovedet er,
hvilket rummer en uudgrundelig gådefuldhed og
derfor kalder på en mere omfattende forståelse.
Denne forståelse hensætter os i glæde og taknemmelighed
over livets skænkethed, og hensigten
er med afsæt hos den danske teolog og filosof
K.E. Løgstrup at fremme en forståelse af glæden
som det fælles i livet set i forhold til såvel det
mellem-menneskelige som det skabte. Foredraget
er gratis, og der kan købes øl, vin og vand. Alle
er velkommen!