X-Huset kl. 16.00 Foredrag om “Kristendom er nu” mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 20 november 2020
16:00 - 18:00

Kategori


Sven Havsteen-
Mikkelsen
”Kristendom
er nu”
Foredrag af Carsten Winther
Cafémøde fredag den 20. november
kl. 16.00 – 18.00 i X-Huset
Ingen dansk kunstner har udført så mange kirkeopgaver i form af altertavler og glasmosaikruder
som maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der boede på Tåsinge og Ærø en årrække. I foredraget
fortæller bibliotekar Carsten Winther om Havsteens farverige og dramatiske liv præget af hans
opvækst hos adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen, der tog sønnen med til hvalfangst på Færøerne og
ekspeditioner i Østgrønland, hvilket i høj grad kom til at præge hans kunst. Der kan købes en
forfriskning/eller et glas vin til 20 kr. under foredraget, som er gratis! Alle er velkommen!