Orienteringsmøde og menighedsmøde læs mere>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 14 maj 2024
19:00 - 21:00

Kategori


Orienteringsmøde og menighedsmøde
Tirsdag den 14. maj kl. 19.00
Konfirmandstuen i V. Hæsinge Præstegård
Forud for menighedsrådsvalget 17. september
afholder vi orienteringsmøde samt det årlige
menighedsmøde, hvor vi fortæller om menighedsrådets
virke og planer. Herunder gudstjenesteformer,
foredrag, koncerter, kor, udflugter,
læsekreds, etc. samt vore visioner for den næste
periode, som er en 2-årig funktionsperiode.
Det er ikke et opstillingsmøde, da det sker på
valgforsamlingen den 17. september, men kom
og vær med, og lad os få en snak om, hvordan
vi fungerer. Vi er aktive og kreative. Der serveres
kaffe og kage! Alle er velkomne! Vel mødt i
præstegården Birkevej 16, V. Hæsinge