Foredrag om kunstmaler Alhed Larsen i V. Hæsinge Præstegård kl. 14.00 læs mere >>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 8 februar 2023
14:00 - 16:00

Kategori


Foredrag om kunstmaler
Alhed Larsen
Ved Malene Linell
Ipsen
Museumsinspektør
Johannes Larsen
Museet
Onsdag den 8. februar kl. 14.00 – 16.00
Vester Hæsinge Præstegård
I 2022 var det 150 år siden, at maleren Alhed Larsen blev født. Hendes far var godsforvalter under
grevskabet Muckadell, og hun voksede op på
gården Erikshaab ved godset Gelskov. Foredraget
handler om Alhed Larsens ungdomsår, hendes
kunstneriske virke og ægteskab med maleren
Johannes Larsen. Johannes Larsen Museet har
udgivet en forskningsbaseret biografi af Malene
Linell Ipsen og Jeppe Priess Gersbøll om Alhed
Larsen. Biografien er dels en levnedsbeskrivelse,
dels en behandling af Alhed Larsens kunstneriske produktion. Museet råder over et omfattende kildemateriale i form af breve, fotografier,
udstillingskataloger mv., der ligger til grund for
meget af forskningen, som således præsenterer ny
viden om Alhed Larsens liv og værk. En del af
materialet indgår samtidig i sitet Kilder til Dansk
Kunsthistorie. Foredraget er gratis og alle er velkommen!