Menighedsråd

Menighedsrådet for Vester Hæsinge og Sandholts Lyndelse kirker består af:

Vester Hæsinge
Formand Ellen Pedersen, Lindevej 18, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2514 1193/6263 1706 email: Lindevej18vh@gmail.com
Næstformand Gitte Klein Klavsen, Birkevej 24, V.H. 5672 Broby, tlf.: 2814 2485 email: g.klein@live.dk
Kirkeværge Birger Bitsch, Horseballevej 6, V.H. 5672 Broby, tlf.: 3031 8731 bbitsch@hotmail.com
Kontaktperson Bettina Kallehauge, V.H. Gl. Stenderupvej 10, 5672 Broby, tlf.: 2924 4064 email: bettina@graphic-solutions.dk
Esther Jacobsen, Horseballevej 30, V.H. 5672 Broby, tlf.: 6268 1081 email: albrechtslund30@gmail.com

Sandholts Lyndelse
Kasserer Lina McQuillan, Rishøjvej 2, S.L. 5672 Broby, tlf.: 4023 2275/6263 2266 email: lina@mcquillan.dk
Kirkeværge Birgitte Gothen, Sandholtvej 26, S.L. 5672 Broby, tlf.: 3020 8628/5445 3838 email: mail@ursulanewfs.dk
Sekretær Marijanne N. Hansen, Sinaivej 10, S.L. 5672 Broby, tlf.: 5328 0001/6264 1983 email: marijanne.hansen@skolekom.dk
Suppl. Marie Kallehauge, Ny Stenderupvej 11, S.L. 5672 Broby tlf.: 6268 1258 email: mariekallehauge@hotmail.dk
Suppl. Eva Kjær, Nørregade 7, Sh. Lyndelse, S.L. 5672 Broby, tlf.: 2343 7855 email: evakjaer.balle@hotmail.com

Suppleanterne deltager også i Rådsmøderne.

Beslutningsreferater fra menighedsrådsmøderne kan du læse herunder:

Referatdagsorden230920

Referatdagsorden270820

Referatdagsorden250620

Referatdagsorden270520

Rådsmødet den 9.04.2019 læs

Referat af dagsorden110619

Referatdagsorden190919

Referatdagsorden141119

Referatdagsorden221119

Referat af dagsorden220120

Referat dagsorden190220