Kontakt

Hvor henvender man sig.

Fødsel
En fødsel skal anmeldes hos Præsten inden for dage. Fødselsanmeldelse medbringes og eventuel omsorgs-og ansvarserklæring. Dertil forældrenes dåbsattester og Eventuelle vielsesattest.

Dåb og navngivelse
Et barn skal have navn Inden det er 6 mdr… Gammelt. Dåb bestilles hos Præsten – Hvor man ligeledes henvender sig ved navngivelse.

Vielse
Tidspunktet for Vielse aftales med Præsten (gerne i God tid). Prøvelsesattest fremskaffes forinden Vielsen ved henvendelse på rådhuset.

Dødsfald
Ved dødsfald kontaktes Præsten, evt. Gennem bedemanden.

Gravsteder 
Ved spørgsmål vedrørende Gravsteder henvender man sig hos graveren (evt. hos kirkeværgen).

Personlig samtale med Præsten
Man kan altid henvende sig til Præsten, Hvis man ønsker personlig samtale. Præsten har tavshedspligt.

Kirkernes graver

Graver Ole Andersen, og Hanne Trier. Graverkontor i V.Hæsinge. Birkevej 21, 5672 Broby tlf: 62632922, mail: vh.kirkegaard@outlook.dk 

Bygnings sagkyndig

Bygnings sagkyndig: Asger Pilegaard, Nørregade 5, Sh. Lyndelse, tlf: 62641672,

Kirkegårdsudvalg

Birger Bitsch, Birgitte Gothen og Ellen Pedersen.

Kirkesanger

Kirkesanger i V. Hæsinge Kirke: Eva Lilleøre,
Kirkesanger i Sh. Lyndelse Kirke: Simon Dalsgaard Krindel

Sandholts Lyndelse Kirke

Her finder du Sanholts Lyndelse Kirke
http://map.krak.dk/m/pbAsM

Vester Hæsinge Kirke

Her finder du Vester Hæsinge Kirke
http://map.krak.dk/m/pbAa9

Vester Hæsinge Præstegård

Her finder du Vester Hæsinge Præstegård
Vester Hæsinge Præstegård

Organist

Organist: Thomas Patrick Ingemansen

Præstegårdsudvalg

Præstegårdsudvalg: Ester Jacobsen og Ellen Pedersen.

Provsten

Provst: Lars Ole Jonssen, Faaborg Provsti, Kanalvej 8 A, 5600 Faaborg Tlf. 62177302 mail ljo@km.dk

Regnskab

Regnskab: Lina McQuillan, Rishøjvej 2, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 40232275/62632266 mail: lina@mcquillan.dk
Ekstern: Regnskabskontoret Ole Sloth Nielsen, Gelsted.

Sognepræst

Sognepræst Eva Ladefoged
Præstegården, Birkevej 16, Vester Hæsinge, 5672 Broby
Tlf. 62 63 10 09 Mail  Evl@km.dk
Mandag er fridag.

Valgbestyrelse

Valgbestyrelse: Formand: Ellen Pedersen, Bettina Kallehauge og Marie Kallehauge, suppleant: Marijanne Hansen.

Nyt fra Menighedsrådet

Meddelelser fra menighedsrådet

Kommende menighedsrådsmøder i 2020

22. januar – 19. februar – 22. april – 13. august – 22. september – 21. oktober – 19. november

Vester Hæsinge Præstegård kl. 19.00

Sanholts Lyndelse sogn

Kasserer og underskrift berettiget:Lina McQuillan, Rishøjvej 2, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 40232275/62632266, mail: lina@mcquillan.dk
Kirkeværge:Birgitte Gothen, tlf: 30208628/54453838, mail: mail@ursulanewfs.dk
Sekretær:Marijanne N. Hansen, Sinaivej 10, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 62641983, mail: marijanne.hansen@skolekom.dk

Vester Hæsinge sogn

Formand og underskrifts berettiget: Ellen Pedersen, Lindevej 18, V.Hæsinge, 5672 Broby, tlf: 25141193/62631706, mail: emp@dlgpost.dk
Næstformand: Gitte Klein Klavsen,  Birkevej 24, Vester Hæsinge, 5672 Broby, 28142485, mail: g.klein@live.dk
Kirkeværge: Birger Bitsch, Horseballevej 6,Ny Stenderup, 5672 Broby, tlf: 30318731, mail: bbitsch@hotmail.com
Kontaktperson: Bettina Kallehauge, Gl. Stenderupvej 10, Gl. Stenderup, 5672 Broby, tlf. 29244064, mail: bettina@graphic-solutions.dk
Ester Jacobsen, Horseballevej 30, Ny Stenderup, 5672 Broby, tlf: 62681084, mail: albrechtslund30@gmail.com

Eksterne medarbejdere

Hjemmesiden: Bent Hansen Palleshave 12, V. Hæsinge, 5672 Broby, tlf: 24414580/62631454, mail:  palleshave12@gmail.com
Aktivites udvalg: Anne Marie Schulz, Sinaivej 9, Sh. Lyndelse, 5672 Broby, tlf: 22724446/62641938, mail: schulz38@gmail.com