Foredrag om “Kristendom er nu” kl. 16.00 i V. Hæsinge Præstegård mere info>>>

Kort utilgængelig

Dato/klokkeslæt
Dato(er) - 20 november 2020
16:00 - 18:00

Kategori


Sven Havsteen-
Mikkelsen
”Kristendom
er nu”
Foredrag af Carsten Winther
Cafémøde fredag den 20. november
kl. 16.00 – 18.00 i V. Hæsinge Præstegård
Ingen dansk kunstner har udført så mange kirkeopgaver
i form af altertavler og glasmosaikruder
som maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, der boede
på Tåsinge og Ærø en årrække. I foredraget
fortæller bibliotekar Carsten Winther om Havsteens
farverige og dramatiske liv præget af hans
opvækst hos adoptivfaderen Ejnar Mikkelsen, der
tog sønnen med til hvalfangst på Færøerne og
ekspeditioner i Østgrønland, hvilket i høj grad
kom til at præge hans kunst. Der kan købes en
forfriskning/eller et glas vin til 20 kr. under foredraget,
som er gratis! Alle er velkommen!